Délút Certifie

Core values

VÁLLALATI POLITIKA

A Délút Kft. célja a vevői igényeket magas fokon kielégítő ár-érték arányos, környezettudatos és biztonságos tevékenység, az eredményes üzleti gazdálkodás érdekében.

Felelősen végzett szolgáltatásainkkal hozzájárulunk a magyar építőipar magas színvonalú, megbízható és fenntartható működéséhez.

Alapelvünk, hogy tevékenységeink minősége megfeleljen a vevők, saját munkatársaink és más érdekelt felek elvárásainak, valamint a hazai és az Európai Uniós követelményeknek.

Céljaink megvalósítási eszközeként ISO 9001 és ISO 14001, valamint OHSAS 18001 szabványok követelményei szerint működtetett integrált irányítási rendszert tartunk fenn, és folyamatosan fejlesztünk.

A hatékony megvalósítás érdekében vállaljuk, hogy:

·         Tevékenységeink minőségével, valamint szolgáltatásaink választékával és színvonalával minél jobban kielégítjük a vevők növekvő igényeit, megszerezzük és fenntartjuk megelégedettségüket.

·         Tevékenységeink tervezésével, folyamatos fejlesztésével, helyesbítő és kockázatkezelő intézkedésekkel piaci pozíciónkat megerősítjük.

·         Jogkövető magatartásunkkal a ránk vonatkozó hazai és Európai Uniós követelményeket is teljesítjük.

·         Nyomon követjük tevékenységeink környezeti hatását, elősegítjük a környezetszennyezést megelőző, illetve környezeti teljesítményünket javító megoldások alkalmazását a fenntartható fejlődés érdekében.

·         Tevékenységeink során törekszünk biztosítani a balesetmentes munkavégzést.

·         Elemezzük a váratlan helyzetekből adódó kockázatokat, és olyan intézkedéseket vezetünk be, amelyek a kockázatok csökkentésére, megelőzésére irányulnak.

·         Dolgozóink képzettségét folyamatosan növeljük, teljesítményüket értékeljük. A munkatársakat aktívan bevonjuk az Integrált Irányítási Rendszer működtetésébe, fejlesztésébe.

·         Előnyben részesítjük az energiatakarékosabb technológiák alkalmazását.

·         Eredményes belső és külső kommunikációra törekszünk.

·         A követelményeknek megfelelően, hatékonyan és átláthatóan működünk és működtetünk.

·         Felelősségteljes, példamutató magatartást tanúsítunk a gazdasági életben.

Vállalati politikánkat szervezetünk minden szintjén megismertetjük, végrehajtását támogatjuk és megköveteljük úgy dolgozóinktól, mint megbízás alapján feladatot végző alvállalkozóinktól, valamint beszállítóink, partnereink és a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé, megismerhetővé tesszük.

Az Integrált Irányítási Rendszer működésének és fejlesztésének feltételeit biztosítjuk.

Politikánk megvalósításához célokat fogalmazunk meg, és azok teljesítését figyelemmel kísérjük.

Törekszünk a szervezeti kiválóság elérésére, tevékenységeinkkel hírnevet, megbecsülést és elismert eredményeket kívánunk elérni a gazdasági életben.

 

Algyő, 2017. december 5.