Délút Certifie

Irányelvek

VÁLLALATI POLITIKA

A Délút Építő és Bányászati Kft. célja a megrendelői igényeket magas fokon kielégítő ár-érték arányos, környezettudatos és biztonságos tevékenység, az eredményes üzleti gazdálkodás érdekében.

Tervszerűen végzett építőipari kivitelezői tevékenységünkkel, valamint a megrendelő-központú szemlélettel teljesített szolgáltatásainkkal hozzájárulunk a magyar építőipar magas színvonalú, megbízható és fenntartható működéséhez, fejlődéséhez.

Alapelvünk, hogy tevékenységeink minősége megfeleljen megrendelőink, saját munkatársaink és tevékenységünkhöz kapcsolódó egyéb érdekelt felek elvárásainak, valamint a hazai és az Európai Uniós követelményeknek.

Céljaink megvalósítási eszközeként MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015, valamint MSZ ISO 45001:2018 szabványok követelményei szerint működtetett integrált irányítási rendszert tartunk fenn, és folyamatosan fejlesztünk. 

A hatékony megvalósítás érdekében vállaljuk, hogy:

 • Tevékenységeink minőségével, valamint szolgáltatásaink választékával és színvonalával törekszünk megrendelőink növekvő igényeinek kielégítésére, megszerezzük és fenntartjuk megelégedettségüket.
 • Tevékenységeink előkészítésével, szervezésével és folyamatos fejlesztésével, helyesbítő és kockázatkezelő intézkedésekkel piaci pozíciónkat megerősítjük.
 • Jogkövető magatartásunkkal Társaságunkra vonatkozó hazai és Európai Uniós szakmai-, környezetvédelmi- valamint fenntarthatósági irányelvek előírásait is teljesítjük.
 • Nyomon követjük tevékenységeink környezeti hatását, elősegítjük a környezetszennyezést megelőző, illetve környezeti teljesítményünket javító megoldások alkalmazását a fenntartható fejlődés érdekében.
 • Tevékenységeink során biztosítjuk a balesetmentes munkavégzés feltételeit, munkatársaink rendszeres képzésével vonatkozó ismereteiket folyamatosan bővítjük.
 • Elemezzük a váratlan helyzetekből adódó kockázatokat, és olyan intézkedéseket vezetünk be, amelyek a kockázatok csökkentésére, megelőzésére irányulnak.
 • Dolgozóink képzettségét folyamatosan növeljük, teljesítményüket értékeljük. A munkatársakat aktívan bevonjuk az Integrált Irányítási Rendszer működtetésébe, fejlesztésébe.
 • Előnyben részesítjük az energiatakarékosabb technológiák alkalmazását.
 • Hatékony belső- és külső kommunikációra törekszünk.
 • Társaságunk hatékony és eredményes működtetése érdekében szakember-állományunk összetételét, szervezeti struktúránkat, úgy alakítjuk ki, hogy az egyes szinteken belül az átjárhatóság lehetősége biztosított legyen, szakági piacunk változékonyságából eredő kihívásoknak történő megfeleléshez.
 • Szervezeti egységeink- és szintjeink közötti kommunikációnk rendszerén céljaink hatékony elérése érdekében javítunk.
 • Felelősségteljes, szakmailag elkötelezett magatartást tanúsítunk a gazdasági életben.

Vállalati politikánkat szervezetünk minden szintjén megismertetjük, végrehajtását támogatjuk és megköveteljük úgy dolgozóinktól, mint megbízás alapján feladatot végző alvállalkozóinktól, valamint beszállítóink, partnereink és a nyilvánosság számára is hozzáférhetővé, megismerhetővé tesszük.

Az Integrált Irányítási Rendszer működésének és fejlesztésének feltételeit biztosítjuk. 

Politikánk megvalósításához célokat fogalmazunk meg, és azok teljesítését figyelemmel kísérjük.

Törekszünk a szervezeti kiválóság elérésére, tevékenységeinkkel hírnevet, megbecsülést és elismert eredményeket kívánunk elérni a gazdasági életben.

 

Algyő, 2023 június 28.